Hedefler

Otizmli bireylerin hayatlarını zorlaştıran obsesif, stereotipik, öfke, saldırganlık, kalitesiz yaşam düzeni, gibi davranış bozukluklarının yerine, sporu hayatının temel taşı olarak algılamasını sağlamak…

Sağlıklı bir hayata, psikolojik rahatlığa ve kaliteli sosyal yaşama ulaşabilmeleri için hareket ihtiyacını özel spor&eğitim programları çerçevesinde şekillendirmek.

Günlük yaşantısını kontrollü bir şekilde devam ettirmesini temin edebilmesini sağlamak. Tüm çocukların spor ve hareket eğitimi alanında yapabildiklerini, bizim çocuklarımızın da yapabileceğini göstermek. Bunu yapmanın yolu, onları birey olarak kabul edip gururlarını kırmadan, özel yeteneklerini tespit edip başarılı olabilecekleri spor branşlarına yönlendirmekten geçmektedir.

Nihai hedefimiz,  başarılı olmaları için özel antrenman programları uygulayarak, spor turnuvalarına ferdi ve takım olarak katılmalarını sağlamak, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ ni uluslararası spor müsabakalarında temsil edebilecek özel sporcular yetiştirmek…